Záruka a Životnost baterii

Záruka a Životnost baterii

U námi dodávaných koloběžek a kolonožek jsou kvalitní, lithiové baterie, na které poskytujeme zákonnou záruku v délce 24 měsíců stejně jako na jakékoli jiné spotřební zboží. U baterií je však často zaměňována záruka za životnost výrobku, ta se řídí v tomto případě počtem nabíjecích cyklů. Pokles kapacity baterie nemůže být předmětem reklamace, jedná se o standardní vlastnost baterie, která souvisí s počtem nabíjecích cyklů

Záruka vs. životnost

Záruka se vztahuje na baterii, použitý materiál a její provedení. Vadou materiálu se považuje např. vytečení baterie při běžném používání koloběžky nebo kolonožky. Záruka se ale nevztahuje na případy, kdy se baterie poškodí vlastním a nevhodným jednáním uživatele (např. ponecháním kolonožky v rozpáleném autě a následném poškození baterie v důsledku takového jednání). Jak již bylo řečeno výše, záruka se nevztahuje na snížení kapacity baterie, protože se jedná o přirozený proces baterie při určitém počtu nabíjecích cyklů.

Jak prodloužit životnost baterie

Jak si lze tedy užít co nejvíc zábavy na kolonožce nebo koloběžce na jedno nabití? Předně se přesně řiďte pokyny v přiloženém návodu.

 • Před prvním použitím zkontrolujte baterii a stav jejího nabití, v případě jízdy s nedostatečně nabitou baterií hrozí zkrácení její životnosti.
 • Nevybíjejte baterii do úplného vybití, značně tím zkrátíte její životnost.
 • Dodržujte optimální teplotu pro dobíjení v rozmezí 10-40°C.
 • Před samotným nabíjením zkontrolujte, zda je port čistý a suchý.
 • Nejprve připojte nabíječku do zásuvky a následně připojte druhý konec do kolonožky.
 • V případě plného nabití baterie, kterou signalizuje kontrolka nabití, okamžitě odpojte nabíjecí kabel. Při ponechání přístroje na nabíječce déle než je potřeba může dojít ke zkrácení životnosti baterie.
 • Nenechávejte kolonožku připojenou na nabíječce přes noc, k plnému nabití baterie stačí cca 2 hodiny.
 • Nenabíjejte kolonožku v případě, že nesvítí ikonka s obrázkem baterie oranžově, může dojít ke zkrácení životnosti baterie.
 • Před uskladněním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému stavu jejího vybití během nečinnosti kolonožky. Dodržujte maximální dobu uskladnění bez opětovného nabití 1-2 týdny, při dlouhodobém uskladnění pravidelně dobíjejte baterii.
 • Nenabíjejte baterii v prostoru s teplotou menší než 10°C, přeneste zařízení do prostředí s optimální teplotou a následně dobijte baterii.
 • Kolonožku skladujte pouze v suchém a teplém prostředí, v opačném případě může dojít k jejímu poškození nebo zkrácení životnosti baterie.
 • Nepoužívejte kolonožku v zimním období nebo při teplotách pod 10°C, kromě značného zkrácení kapacity baterie může dojít k úrazu.
 • Příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu:

  rzujetz.png

   Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/
  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  • v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
  • v případě množství do 20 kg je možné využít službu re:Balík
  • v případě množství nad 20 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
  • v místě prodeje na adrese kamenné prodejny.

  Proč recyklovat?

  Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

  Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.